Τεχνική Flapless

Στο ιατρείο μας τα τελευταία 10 χρόνια η τοποθέτηση εμφυτευμάτων γίνεται με εξαιρετική επιτυχία στο μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών με την ελάχιστη επεμβατική τεχνική (flapless), τα πλεονεκτήματα της οποίας, σήμερα αναφέρονται διεθνώς σε επιστημονικές εργασίες.

Η τεχνική αυτή πραγματοποιείται διαβλεννογόνια ανώδυνα σχεδόν αναίμακτα, τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στην ιδανικότερη θέση, αποφεύγοντας την κλασική μέθοδο τοποθέτησης με τομές και ράμματα, με τις γνωστές μετεγχειρητικές επιπτώσεις, όπως πρήξιμο, αιμάτωμα, πιθανή επιμόλυνση τραύματος, διαταραχές αιμάτωσης, επούλωσης, πιθανός μετεγχειρητικός πόνος κ.λ.π. , που μπορεί να επηρεάσουν τις εργασιακές και κοινωνικές υποχρεώσεις του ασθενούς. Η τεχνική αυτή απαιτεί εξειδίκευση, γνώση, μεγάλη κλινική εμπειρία και κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, που διαθέτει το ιατρείο μας, όπως είναι ο ψηφιακός ογκομετρικός(3D) τομογράφος (CS 8100 3D) σε συνδυασμό με κατάλληλα software τρισδιάστατης ανάλυσης.


Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι:

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται χωρίς τομές και εκτεταμένους χειρουργικούς τραυματισμούς των ιστών με τις γνωστές επιπτώσεις (αναφέρονται πιο πάνω).
Επιτυγχάνεται ταχύτερη επούλωση και μειώνεται σημαντικά ο βαθμός της οστικής απορρόφησης στην ακρολοφία του φατνιακού οστού, γιατί δεν επηρεάζεται η αιμάτωση της περιοχής.
Αντιμετωπίζονται περιπτώσεις ασθενών, που αδυνατούν, λόγω προβλημάτων υγείας (επιβεβαρυμμένη γενική υγεία, αντιαιμοπεταλιακή θεραπευτική αγωγή κ.λ.π.) να υποβληθούν σε εκτεταμένες επεμβατικές τεχνικές. Επίσης ασθενών, που δεν επιθυμούν, για διάφορους λόγους να υποστούν επιπτώσεις από την εφαρμογή εκτεταμένων χειρουργικών τεχνικών στην επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή