Προσθετική

Η προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : Στις ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεςι και στις κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις. Οι ακίνητες μπορεί να είναι είτε συγκολλούμενες είτε κοχλιωτές. Παρακάτω εμφανίζονται ανά είδος οι αποκαταστάσεις αυτές 

Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες (κινητή προσθετική)

Οι επένθετες οδοντοστοιχίες, που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, αποτελούν μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση, με πολλά πλεονεκτήματα, απέναντι στα προβλήματα συγκράτησης και σταθερότητας των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών.

Διαβάστε περισσότερα: Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες (κινητή προσθετική)

Αποκατάσταση απώλειας περισσοτέρων δοντιών (ακίνητη προσθετική)

Το σχέδιο θεραπείας με εμφυτεύματα στην αποκατάσταση της μερικής νωδότητας είναι πιο εύκολο, γιατί τα γειτονικά δόντια καθιστούν εύκολο τον εντοπισμό της θέσης και τη φοράς τοποθέτησης των εμφυτευμάτων για τον επεμβαίνοντα.

Διαβάστε περισσότερα: Αποκατάσταση απώλειας περισσοτέρων δοντιών (ακίνητη προσθετική)

Αποκατάσταση απώλειας όλων των δοντιών (ακίνητη προσθετική)

Ο βασικός σχεδιασμός στην αποκατάσταση της ολικής νωδότητας στην άνω και κάτω γνάθο με ακίνητη προσθετική εργασία, περιλαμβάνει την τοποθέτηση 6 ή περισσοτέρων κατά περίπτωση εμφυτευμάτων, τα οποία επιβάλλεται να τοποθετούνται με προσθετικά κριτήρια, προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα: Αποκατάσταση απώλειας όλων των δοντιών (ακίνητη προσθετική)

Αποκατάσταση απώλειας δοντιού (ακίνητη προσθετική)

Η αποκατάσταση της απώλειας ενός δοντιού με εμφύτευμα είναι μία θεραπευτική επιλογή, που σήμερα έχει καταστεί κυρίαρχη, επειδή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα απέναντι στις κλασικές γέφυρες.

Διαβάστε περισσότερα: Αποκατάσταση απώλειας δοντιού (ακίνητη προσθετική)